Сесії Лиманської сільської ради сьомого скликання

ЛИМАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Сьомого скликання

чотирнадцята сесія

Рішення

від    23 грудня 2016 року

с.Лиман

 

Про  сільський бюджет на 2017 рік

 

                                   № 14/2

            
            Відповідно до статей 26, 28, 42, 61 -64, 66 закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 2, 14, 21-23,  63, 67, 69, 69-1, 70-77, 88,89, 91, 96 ,97, 101 Бюджетного кодексу України  Лиманська сільська рада 
 
  вирішила:
  1. Визначити на 2017 рік:

-  доходи сільського бюджету у сумі 1 087 557грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1 085 800   грн.,  доходи  спеціального фонду сільського бюджету 1 757 грн.  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1 087 557 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету  1 085 800 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 1 757 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення;

2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2017 рік за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, у тому числі по загальному фонду                1 085 800  грн. та спеціальному фонду 1 757 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти з сільського бюджету згідно з додатком № 3 до цього рішення

- субвенція на утримання об’єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об’єктів спільного користування у сумі 25 000 грн.

 4.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  5 000 гривень.

 

5.Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на суму 12 100 грн. згідно з додатком № 4.

6. Затвердити на 2017 рік ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком № 5 до цього рішення.

Забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах затверджених лімітів споживання.

7. Затвердить перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ;

 

нарахування на заробітну плату;

 

 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

 

поточні трансферти місцевим бюджетам;

 

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільській раді в особі голови  сільської ради – в сільської ради  отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України протягом 2017 року:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

     9. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені п.1 статті 69 Бюджетного кодексу України.

 

     10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету   України на   2017 рік  у  частині доходів є надходження, визначені  статтею 69-1  Бюджетного кодексу України.

     11.Рішення розмістить на дошці оголошень сільської ради.

     12. Додатки № 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     13.Це рішення набирає чинності з 1 січня 2017 року.

     14. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету та  фінансів

Голова  сільської ради                                                     О.М.Припутний

                                                                                                                                                                            

 

 

 

М.О. Кулачка

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

14 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 23.12.2016року
Перше питання:Про внесення змін до сільського бюджету на 2016 рік.

За – 11. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 3.
Рішення прийнято

       

Гончарова І.Ю.

відсутня

Гребінник І.М.

за

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

відсутній

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

за

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

за

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

за

Припутний В.М.            за          Остальцов О.В.         за

 

  Друге питання; Про сільський бюджет на 2017 рік.

 

          За – 11. Проти – не має. Утрималися –немє..Відсутні – 3.
                            Рішення прийнято

Гончарова І.Ю.- відсутня             Гребенник І.М. – за

Двоіменна С.В.- за                   Череватий Є.О. - відсутній

Загайко О.О.  – за                   Бур.ян Н.О.    - за

Куріча Т.В.   – за                   Черниченко С.М.- відсутня

Карпак Т.В.   – за                   Сірокурова І.В.- за

Колесник І.В. – за                   Саєнко І.П.    – за

Припутний В.М.- за                   Остальцов О.В. - за

 
 
 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

14 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 23.12.2016року
Третє питання:Про внесення змін до штатного розпису апарату управління сільської ради.

За – 11. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 3.
Рішення прийнято

       

Гончарова І.Ю.

відсутня

Гребінник І.М.

за

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

відсутній

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

за

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

за

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

за

Припутний В.М.            за         Остальцов О.В.          за

Четверте питання;Про затвердження штатного розпису працівників сільської ради на 2017 рік.

       За – 7. Проти – не має. Утрималися –4. Відсутні – 3.
                            Рішення прийнято

 

 

Гончарова І.Ю.- відсутня             Гребенник І.М. – за

Двоіменна С.В.- утрималась           Череватий Є.О. - відсутній

Загайко О.О.  – утримався            Бур.ян Н.О.    - за

Куріча Т.В.   – утрималась           Черниченко С.М.- відсутня

Карпак Т.В.   – за                   Сірокурова І.В.- за

Колесник І.В. – за                   Саєнко І.П.    – за

Припутний В.М.- утримався            Остальцов О.В. - за

 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

14 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 23.12.2016року
П.яте питання:Про умови оплати праці сільського голови, посадових осіб, спеціалістів та службовців апарату виконавчого комітету сільської ради.

За – 7. Проти – не має. Утрималися –4..Відсутні – 3.
Рішення прийнято

 
       

Гончарова І.Ю.

відсутня

Гребінник І.М.

за

       

Двоіменна С.В.

утрималась

Череватий Є.О.

відсутній

Загайко О.О.

утримався

Бур.ян Н.О.

за

Куріча Тетяна Василівна

утрималась

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

за

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

за

Припутний В.М.            утримався  Остальцов О.В.          за

 

 

Шосте питання;Про затвердження штатного розпису виконавчого комітету сільської ради та витрат на його утримання.

       За – 7. Проти – не має. Утрималися – 4.Відсутні – 3.
                            Рішення прийнято

Гончарова І.Ю.- відсутня             Гребенник І.М. – за

Двоіменна С.В.- утрималася           Череватий Є.О. - відсутній

Загайко О.О.  – утримався            Бур.ян Н.О.    - за

Куріча Т.В.   – утрималася           Черниченко С.М.- відсутня

Карпак Т.В.   – за                   Саєнко І.П.    - за

Колесник І.В. – за                   Сірокурова І.В.- за

Припутний В.М.- утримався            Остальцов О.В. - за

 

 

 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

                      14 сесія  7 скликання
                 РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
                         від 23.12.2016року
Сьоме питання: Про затвердження плану роботи сільської ради та виконавчого комітету на 2017 рік.

За – 11. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 3.
Рішення прийнято

 
       

Гончарова І.Ю.

відсутня

Гребінник І.М.

за

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

вудсітній

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

за

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

за

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

за

Припутний В.М.            за         Остальцов О.В.          за

 

                      14 сесія  7 скликання
                 РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
                         від 23.12.2016року
Восьме питання: Про затвердження правил благоустрою населених пунктів сільської ради.

 

За – 11. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 3.
Рішення прийнято

 
       

Гончарова І.Ю.

відсутня

Гребінник І.М.

за

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

вудсітній

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

за

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

за

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

за

Припутний В.М.           за         Остальцов О.В.          за

 
 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

14 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 23.12.2016року
Дев.яте питання:Про фінансування Комунальної установи Старобільського району.

За – 11. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 3.
Рішення прийнято

 
       

Гончарова І.Ю.

відсутня

Гребінник І.М.

за

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

відсутній

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

за

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

за

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

за

Припутний В.М.            за         Остальцов О.В.          за

 

 

Десяте питання;Про затвердження Положення про преміювання працівників Лиманської сільської ради на 2017 рік.

За – 7. Проти – не має. Утрималися –4 .Відсутні – 3.
                            Рішення прийнято

Гончарова І.Ю.- відсутня             Гребенник І.М. – за

Двоіменна С.В.- утрималася           Череватий Є.О. - відсутній

Загайко О.О.  – утримався            Бур.ян Н.О.    - за

Куріча Т.В.   – утрималась           Черниченко С.М.- відсутня

Карпак Т.В.   – за                   Сірокурова І.В.- за

Колесник І.В. – за                   Саєнко І.П.    – за

Припутний В.М.- утримався            Остальцов О.В. - за

Рішення та поіменне голосування 11-ої сесії від 26.09.2016 р. 

       

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 
          Додаток № 4
до рішення Лиманської сільської ради
"Про сільський бюджет  на 2017 рік"
Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
сільського бюджету  у 2017 році1
              грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету2 Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою/типовою програмною3/тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
01     Лиманська сільська рада        
              0,0
6060   0620 Благоустрій міст,сіл,селищ Программа економічного та соціального розвитку Лиманської  сільської ради на 2017 рік 12 100,0   12 100,0
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Всього    12 100,0 0,0 12 100,0
               
1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.
2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
3 Найменування згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету зазначається у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування ПЦМ у бюджетному процесі.
Сільський голова     ______________________________________ О.М.Припутний        
               
               
               

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

15 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 02.02.2017року
Перше питання:Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2016 рік.

За – 9. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 5.
Рішення прийнято

 

 

       

Гончарова І.Ю.

за

Гребінник І.М.

відсутня

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

за

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

відсутня

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

відсутня

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

відсутня

Припутний В.М.            за          Остальцов О.В.         за

 

  Друге питання; Про внесення змін до сільського бюджету на 2017рік.

 

          За – 9. Проти – не має. Утрималися –немє..Відсутні – 5.
                            Рішення прийнято

 

 

Гончарова І.Ю.- за                   Гребенник І.М. – відсутня

Двоіменна С.В.- за                   Череватий Є.О. - за

Загайко О.О.  – за                   Бур.ян Н.О.    - відсутня

Куріча Т.В.   – за                   Черниченко С.М.- відсутня

Карпак Т.В.   – відсутня             Сірокурова І.В.- за

Колесник І.В. – за                   Саєнко І.П.    – відсутня

Припутний В.М.- за                   Остальцов О.В. - за

 
 
 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

15 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 02.02.2017року
Третє питання:Про встановлення тарифів на послуги теплопостачання для Лиманської ЗОШ І-ІІІст. Старобільського району Луганської області.

За – 9. Проти – не має. Утрималися –немає..Відсутні – 5.
Рішення прийнято

 
       

Гончарова І.Ю.

за

Гребінник І.М.

відсутня

       

Двоіменна С.В.

за

Череватий Є.О.

за

Загайко О.О.

за

Бур.ян Н.О.

відсутня

Куріча Тетяна Василівна

за

Черниченко С.М.

відсутня

Карпак Тетяна Василівна

відсутня

Сірокурова І.В.

за

Колесник Ірина Василівна

за

Саєнко І.П.

відсутня

Припутний В.М.            за         Остальцов О.В.          за

Четверте питання;Про встановлення місцевих податків та зборів.

       За – 9. Проти – не має. Утрималися – немає.. Відсутні – 5.
                            Рішення прийнято

Гончарова І.Ю.- за                   Гребенник І.М. – відсутня

Двоіменна С.В.- за                   Череватий Є.О. - за

Загайко О.О.  – за                   Бур.ян Н.О.    - відсутня

Куріча Т.В.   – за                   Черниченко С.М.- відсутня

Карпак Т.В.   – відсутня             Сірокурова І.В.- за

Колесник І.В. – за                   Саєнко І.П.    – відсутня

Припутний В.М.- за                   Остальцов О.В. - за

 
 
 
 

 

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

15 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 02.02.2017року
П.яте питання:Про встановлення ставок та пільг земельного податку на земельні ділянки розташовані в межах населених пунктів сільської ради.

За – 9. Проти – не має. Утрималися –немає...Відсутні – 5.
Рішення прийнято

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *

ЛИМАНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА

15 сесія  7 скликання
РЕЗУЛЬТАТИ ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ
 від 02.02.2017року
П.яте питання:Про встановлення ставок та пільг земельного податку на земельні ділянки розташовані в межах населених пунктів сільської ради.

За – 9. Проти – не має. Утрималися –немає...Відсутні – 5.
Рішення прийнято